ولتاژ سنج

  • LH-B Rotorless Rubber Vulcanizer

    ولکانایزر لاستیکی بدون روتور LH-B

    ولکانایزر LH-B از کنترل کامپیوتری (برای DRICK)، کنترل کننده دمای وارداتی برای کنترل دقیق دما، پردازش به موقع داده ها و آمار، تجزیه و تحلیل، مقایسه ذخیره سازی و غیره، طراحی انسانی، عملیات آسان، داده های دقیق استفاده می کند.