تستر نرخ جریان ذوب بالا مواد Meltblown

  • DRK208 Medical Mask Special Meltblown Material High Melt Flow Rate Tester

    ماسک پزشکی DRK208 ویژه مواد ذوب شده با سرعت جریان ذوب بالا

    موارد تست: برای مواد محافظتی پزشکی و بهداشتی مانند ماسک های پزشکی، روپوش های جراحی، لباس های محافظ و غیره. و رزین پلی پروپیلن برای پارچه های نبافته ضد چسب.الزامات آن: √ پلی پروپیلن برای مذاب حداکثر سرعت جریان جرم مذاب (MFR) نباید از 1500 گرم در 10 دقیقه تجاوز کند √ رزین پلی پروپیلن ...