تنش سنج پلاریزاسیون

  • DRK506 Polarization Stress Meter

    تنش سنج پلاریزاسیون DRK506

    تنش سنج نور پلاریزه DRK506 برای شرکت های داروسازی، کارخانه های محصولات شیشه ای، آزمایشگاه ها و سایر شرکت ها برای اندازه گیری ارزش تنش شیشه های نوری، محصولات شیشه ای و سایر مواد نوری مناسب است.