تستر انحراف شفت الکترونیکی

  • DRK507B Electronic Shaft Deviation Tester

    تستر انحراف شافت الکترونیکی DRK507B

    دستگاه تست انحراف شفت الکترونیکی DRK507B برای اندازه گیری انحراف عمودی ظروف مختلف بطری در مواد غذایی و نوشیدنی، بطری های آرایشی و بهداشتی، ظروف شیشه ای دارویی و سایر صنایع مناسب است.اندازه گیری خودکار از خطاهای ناشی از عملکرد دستی جلوگیری می کند.
  • DRK507 Electronic Shaft Deviation Tester

    تستر انحراف شفت الکترونیکی DRK507

    تنش سنج نور پلاریزه DRK506 برای شرکت های داروسازی، کارخانه های محصولات شیشه ای، آزمایشگاه ها و سایر شرکت ها برای اندازه گیری ارزش تنش شیشه های نوری، محصولات شیشه ای و سایر مواد نوری مناسب است.