ماسک تست مقاومت تنفسی

  • DRK260 Mask Breathing Resistance Tester

    تست مقاومت تنفسی ماسک DRK260

    موارد تست: دستگاه تنفسی و محافظ ماسک تستر مقاومت تنفسی ماسک برای اندازه گیری مقاومت تنفسی و مقاومت بازدمی ماسک ها و تجهیزات محافظ ماسک در شرایط مشخص استفاده می شود.قابل اجرا برای آژانس های بازرسی تجهیزات حفاظت از کار ملی و تولید کنندگان ماسک برای انجام آزمایش ها و بازرسی های مربوطه بر روی ماسک های معمولی، ماسک های گرد و غبار، ماسک های پزشکی و ماسک های ضد دود.مطابق با استانداردها: الزامات فنی GB 19083-2010...
  • DRK260 Mask Breathing Resistance Tester (European Standard)

    تست مقاومت تنفسی ماسک DRK260 (استاندارد اروپایی)

    تست مقاومت تنفسی ماسک DRK260 (استاندارد اروپایی) برای اندازه گیری مقاومت تنفسی و مقاومت بازدمی ماسک ها و تجهیزات مختلف محافظ ماسک در شرایط مشخص استفاده می شود.قابل اجرا برای آژانس های بازرسی تجهیزات حفاظت از کار ملی و تولید کنندگان ماسک برای انجام آزمایش ها و بازرسی های مربوطه بر روی ماسک های معمولی، ماسک های گرد و غبار، ماسک های پزشکی و ماسک های ضد دود.جزئیات محصول ابزار استفاده: تست مقاومت تنفسی ماسک DRK260 (اروپا...