تست نشتی

  • DRK139 Leakage Tester

    تست نشت DRK139

    تستر میزان نشتی تولید شده توسط شرکت Shandong Derek Instrument Co., Ltd. بر اساس ارجاع به تجهیزات خارجی مشابه، خود جذب می شود و بیشتر بهبود یافته است.این دستگاه مبتنی بر GB2626-2019 "مسدف ضد ذرات نوع فیلتر خود پراینگ محافظ تنفسی" 6.4 نرخ نشت، یک دستگاه بازطراحی شده و تولید شده برای راندمان فیلتر و عملکرد فیلتر دود مواد فیلتر و عملکرد عنصر فیلتر است.از ژنراتور ذرت ذرت و فتومتر استفاده می کند ...