تستر تاشو

  • DRK111C MIT Touch Screen Folding Tester

    تستر تاشو صفحه لمسی DRK111C MIT

    تستر استقامت تاشو صفحه نمایش لمسی DRK111C MIT نوع جدیدی از تستر هوشمند با دقت بالا است که توسط شرکت ما مطابق با استانداردهای ملی مربوطه و با استفاده از مفاهیم طراحی مکانیکی مدرن و فناوری پردازش کامپیوتری طراحی شده است.
  • DRK111 Folding Tester

    تستر تاشو DRK111

    قدرت سوراخ شدن مقوا به کار انجام شده از طریق مقوا با یک هرم به شکل مشخص اشاره دارد.این شامل کار مورد نیاز برای شروع سوراخ کردن و پاره شدن و خم شدن مقوا به داخل سوراخ می شود.