براکت باند شده

  • DRK113 Adhesive Bracket

    براکت چسب DRK113

    این ابزار مطابق با شاخص های فنی مختلف مندرج در استاندارد ملی GB/T6548-1998 "اندازه گیری مقاومت چسب تخته راه راه" طراحی و ساخته شده است.