تستر لایه برداری دیسک

  • DRK186 Plastic Film Disc Peeling Tester

    تستر لایه برداری دیسک فیلم پلاستیکی DRK186

    موارد تست: حالت چسبندگی فیلم پلاستیکی و پوشش خلاء را تست و آزمایش کنید.تستر لایه برداری دیسک فیلم پلاستیکی DRK186 به طور حرفه ای برای آزمایش ثبات چسبندگی لایه جوهر چاپ بر روی فیلم های پلاستیکی و چاپ های تزئینی سلفون (از جمله چاپ فیلم کامپوزیت) تولید شده توسط فرآیند چاپ گراور مناسب است.همچنین برای آزمایش حالت چسبندگی لایه سطحی تشکیل شده توسط پوشش خلاء، پوشش سطح، ترکیب و سایر فرآیندهای مرتبط استفاده می شود.ویژگی های لایه برداری ...