تست کننده نفوذ خون مصنوعی برای ماسک های پزشکی

  • DRK227 Synthetic Blood Penetration Tester for Medical Masks

    تست کننده نفوذ خون مصنوعی DRK227 برای ماسک های پزشکی

    موارد تست: تست عملکرد تست نفوذ خون مصنوعی DRK227 تستر نفوذ خون مصنوعی ماسک پزشکی DRK227 دارای دستگاه اسپری فشار ثابت ویژه ای است که می تواند حجم مشخصی از خون مصنوعی را در زمان کنترل شده اسپری کند.شاخص فنی: 1. دستگاه تثبیت نمونه محدب می تواند حالت استفاده واقعی ماسک را شبیه سازی کند، منطقه هدف آزمایشی را بدون تخریب نمونه ترک کند و خون مصنوعی را در ناحیه هدف نمونه توزیع کند.2. ج...