تست کننده عملکرد بسته بندی

  • DRK501 Medical Packaging Performance Tester

    تست کننده عملکرد بسته بندی پزشکی DRK501

    تست کننده عملکرد بسته بندی پزشکی DRK501 از مفاهیم طراحی مکانیکی مدرن و اصول طراحی ارگونومیک استفاده می کند، از نرم افزارهای تعبیه شده پیشرفته و روش های کنترل ترکیبی سخت افزاری استفاده می کند و دارای عملکردهای تحلیل و پردازش هوشمند داده است.