تستر مقاومت هیدرواستاتیک

  • DRK315A/B Fabric Hydrostatic Pressure Tester

    تست فشار هیدرواستاتیک پارچه ای DRK315A/B

    این دستگاه مطابق با استاندارد ملی GB/T4744-2013 تولید شده است.برای اندازه گیری مقاومت فشار هیدرواستاتیک پارچه ها مناسب است و همچنین می توان از آن برای تعیین مقاومت فشار هیدرواستاتیک سایر مواد پوشش استفاده کرد.