تستر پلاستیک

  • DRK209 Plasticity Tester

    تستر پلاستیک DRK209

    تستر پلاستیسیته DRK209 برای دستگاه تست پلاستیسیته با فشار 49 نیوتن بر روی نمونه استفاده می شود.برای اندازه گیری مقدار پلاستیسیته و ارزش بازیافت لاستیک خام، ترکیب پلاستیک، ترکیب لاستیکی و لاستیک (روش صفحه موازی) مناسب است.