تستر جذب جوهر

  • DRK150 Ink Absorption Tester

    تستر جذب جوهر DRK150

    تستر جذب جوهر DRK150 مطابق با GB12911-1991 "روش اندازه گیری جذب جوهر کاغذ و مقوا" طراحی و تولید شده است.این ابزار برای اندازه گیری عملکرد کاغذ یا مقوا برای جذب جوهر استاندارد در زمان و منطقه مشخص است.