تستر احتراق

  • CZF-5 (UL94) Horizontal and Vertical Combustion Tester

    تستر احتراق افقی و عمودی CZF-5 (UL94).

    ابزار آزمایشی که برای آزمایش عملکرد احتراق پلاستیک ها و مواد غیرفلزی استفاده می شود.برای روش آزمایش آزمایشگاهی عملکرد احتراق نمونه های پلاستیکی و مواد غیر فلزی در شرایط شعله 50 وات در جهت افقی یا عمودی مناسب است.
  • Touch Screen Horizontal and Vertical Combustion Meter

    صفحه نمایش لمسی متر احتراق افقی و عمودی

    ابزار آزمایشی که برای آزمایش عملکرد احتراق پلاستیک ها و مواد غیرفلزی استفاده می شود.برای روش آزمایش آزمایشگاهی عملکرد احتراق نمونه های پلاستیکی و مواد غیر فلزی در شرایط شعله 50 وات در جهت افقی یا عمودی مناسب است.