دستگاه تست خمش مکرر

  • DRK-FFW Repeated Bending Test Machine

    دستگاه تست خمش مکرر DRK-FFW

    دستگاه تست خمش مکرر DRK-FFW عمدتاً برای آزمایش های مکرر خمشی صفحات فلزی برای آزمایش عملکرد صفحات فلزی برای مقاومت در برابر تغییر شکل پلاستیک و عیوب نمایش داده شده در طول خمش مکرر استفاده می شود.اصل آزمایش: نمونه ای با مشخصات معین را از طریق ابزار مخصوص بسته بندی کنید و آن را در دو فک با اندازه مشخص ببندید، دکمه را فشار دهید تا نمونه در 0-180 درجه از چپ به راست خم شود.پس از شکستن نمونه، به طور خودکار متوقف می شود و ...