نوع آشکارساز نفوذ پاتوژن ضد خونی

  • DRK-1000A Type Anti-blood-borne Pathogen Penetration Tester

    نوع DRK-1000A ضد نفوذ پاتوژن خونی

    موارد آزمایش: تست نفوذ در برابر پاتوژن های منتقله از خون این ابزار به طور ویژه برای آزمایش نفوذپذیری لباس های محافظ پزشکی در برابر خون و سایر مایعات طراحی شده است.روش تست فشار هیدرواستاتیک برای آزمایش توانایی نفوذ مواد لباس محافظ در برابر ویروس ها و خون و مایعات دیگر استفاده می شود.برای تست نفوذ پذیری لباس های محافظ به خون و مایعات بدن، پاتوژن های خون (تست شده با آنتی بیوتیک Phi-X 174)، خون مصنوعی و غیره استفاده می شود.