تستر مقاومت در برابر ضربه

  • DRK512 Glass Bottle Impact Tester

    تست ضربه بطری شیشه ای DRK512

    دستگاه ضربه سنج بطری شیشه ای DRK512 برای اندازه گیری قدرت ضربه بطری های شیشه ای مختلف مناسب است.این ابزار با دو مجموعه قرائت مقیاس مشخص شده است: مقدار انرژی ضربه (0 ~ 2.90 N·M) و مقدار زاویه انحراف میله چرخش (0 ~ 180 درجه).