دستگاه تست پراکندگی دستمال توالت

  • Toilet Paper Dispersibility Tester

    دستگاه تست پراکندگی دستمال توالت

    دستگاه تست پراکندگی دستمال توالت یک ابزار آزمایشی است که با ارجاع به استاندارد "GB\T 20810-2018 کاغذ توالت (شامل کاغذ پایه دستمال توالت)" ساخته شده است که برای آزمایش پراکندگی دستمال توالت استفاده می شود.پراکندگی دستمال توالت بر سرعت تجزیه آن تأثیر می گذارد و همچنین بر تصفیه سیستم های فاضلاب شهری تأثیر می گذارد.محصولات دستمال توالت که به راحتی در آب پراکنده می شوند برای تصفیه فاضلاب شهری مفیدتر هستند.گردش، بنابراین ...