سایر تجهیزات تست وارداتی

  • DRK8636 Comparative Colorimeter

    رنگ سنج مقایسه ای DRK8636

    ترازوهای رنگی Luo Wei Point یک واحد کرومینیت خاص است که یک زبان رنگ دیجیتال بسیار ساده و کاملاً کامل است.بنابراین، می تواند به سادگی، به طور شهودی رنگ های مختلف را اندازه گیری کند، که تسلط بر آن آسان است.