تستر زاویه سایدینگ کارتن

  • DRK124D Carton Sliding Angle Tester

    تستر زاویه کشویی کارتن DRK124D

    تستر زاویه کشویی کارتن برای آزمایش عملکرد ضد لغزش کارتن استفاده می شود. این ابزار دارای ویژگی های ساختار فشرده، عملکرد کامل، عملکرد راحت، عملکرد پایدار و حفاظت ایمنی قابل اعتماد است.