تستر صافی

  • DRK105 Smoothness Meter

    صافی سنج DRK105

    تستر صافی DRK105 یک ابزار هوشمند تست عملکرد صافی کاغذ و مقوا است که به تازگی بر اساس اصل کار ابزار صاف کننده بین المللی Bekk طراحی و توسعه یافته است.