تست تناسب ماسک

  • DRK313 Mask Fit Tester

    تست تناسب ماسک DRK313

    موارد تست: تست سفتی کمی ماسک‌ها مانند ماسک‌ها تست تناسب ماسک DRK313 می‌تواند به سرعت تست تناسب ماسک‌هایی مانند ماسک‌ها را تکمیل کند تا اطمینان حاصل شود که عملکرد محافظتی خوبی دارد.DRK313 Mask Fit Tester مطابق با استاندارد ماسک تنفسی چینی GB2626-2019، استانداردهای OSHA/CSA و "الزامات فنی GB 19083-2010 برای ماسک های محافظ پزشکی" که به طور مشترک توسط اداره کل نظارت بر کیفیت، بازرسی و قرنطینه صادر شده است.