رنگ سنج

  • DRK10QC Vertical Colorimeter

    رنگ سنج عمودی DRK10QC

    رنگ سنج عمودی DRK10QC یک ابزار دقیق است که بر اساس استانداردهای ملی ساخته و تولید شده است.رنگ سنج اجزای کلیدی وارداتی جدیدی را به کار می گیرد و به دقت طراحی شده است تا دقیق و پایدار باشد، کارکرد آن ساده باشد، یادگیری آن آسان باشد، درک آسان و مقرون به صرفه باشد.
  • DRK200 Portable Computer Colorimeter

    رنگ سنج کامپیوتر قابل حمل DRK200

    رنگ سنج کامپیوتری قابل حمل DRK200 ابزار دقیقی است که بر اساس استانداردهای ملی ساخته و تولید شده است.رنگ سنج اجزای کلیدی وارداتی جدیدی را به کار می گیرد و به دقت طراحی شده است تا دقیق و پایدار باشد، کارکرد آن ساده باشد، یادگیری آن آسان باشد، درک آسان و مقرون به صرفه باشد.