دستگاه تست جامع ماسک پزشکی و لباس محافظ

  • DRK101 Medical Mask Protective Clothing Comprehensive Testing Machine

    دستگاه تست جامع پوشاک محافظ ماسک پزشکی DRK101

    موارد تست: ماسک های مختلف آیتم های آزمایش قدرتمند شاندونگ درک به طور مستقل یک دستگاه تست جامع برای ماسک های پزشکی و لباس های محافظ را توسعه داده است که به طور گسترده در ماسک های مختلف برای موارد تست قوی استفاده می شود.الزامات تست استانداردهای ملی و استانداردهای پزشکی را برآورده می کند و سیستم کنترل نرم افزار کاملاً اتوماتیک الزامات ذخیره سازی، چاپ و مقایسه داده ها را برآورده می کند.سروو موتور وارداتی مجهز به پیچ درایو دقیق ...