چاقوی برش کاغذ

  • DRK114B Adjustable Paper Cutter

    برش کاغذ قابل تنظیم DRK114B

    کاغذ برش استاندارد DRK114A یک دستگاه نمونه برداری ویژه برای آزمایش خواص فیزیکی کاغذ و مقوا است.می توان از آن برای برش نمونه های اندازه استاندارد با عرض 15 میلی متر استفاده کرد.این یک کاغذ برش استاندارد است که معمولاً در چین استفاده می شود.
  • DRK114A Standard Paper Cutter

    کاغذ برش استاندارد DRK114A

    کاغذ برش استاندارد DRK114A یک دستگاه نمونه برداری ویژه برای آزمایش خواص فیزیکی کاغذ و مقوا است.می توان از آن برای برش نمونه های اندازه استاندارد با عرض 15 میلی متر استفاده کرد.این یک کاغذ برش استاندارد است که معمولاً در چین استفاده می شود.